Skogsfastigheter.fi tjänster

Sakkunnig service i alla ärenden som gäller fastighetsförmedling.

Värdering av fastigheten
Skogsvärderingen genomförs med den så kallade summavärdesmetoden där värdet på trädbeståndet, plantorna och marken räknas samman och justeras sedan enligt utgifter. För Ab Skogsfastigheter AFM:s del ingår skogsvärdering i provisionen.

Fastighetsförmedling
Fastighetsförmedlaren agerar på det sättet som fastställs i uppdragsavtalet. Arbetet styrs alltid av God förmedlingssed, branschens lagstiftning och Skogsfastigheter.fi-kedjans anvisningar. Förmedlaren får information av säljaren och tar reda på uppgifter om fastigheten utifrån officiella dokument. Därefter utarbetar förmedlaren försäljningsbroschyren och marknadsför objektet, svarar på spekulanters förfrågningar och tar emot anbud. Efter att sammanställning av anbud gjorts och sänts till säljaren tar säljaren beslut om försäljningen och förmedlaren utarbetar ett köpebrev och andra nödvändiga dokument samt kommer överens om arrangemanget av köpet med säljaren och köparen.

Utarbetandet av dokument
Fastighetsförmedlare hos Skogsfastigheter.fi utarbetar även dokument för andra behov utöver förmedlingsobjekt. Från oss får du till exempel gåvobrev, köpebrev, skiftesavtal, arvskiften, upplösningar av samägande och föravtal om fastighetsköp. Vi kan även hjälpa till med lagfartsansökningar. Om du behöver en sakkunnig att utarbeta högklassiga dokument till exempel inför generationsväxling kontakta en fastighetsförmedlare hos Skogsfastigheter.fi. Våra fastighetsförmedlare berättar gärna mera om avgifter för tjänsterna.

Bestyrkande av fastighetsköp

Ett traditionellt köp utförs i närvaro av ett köpvittne. Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och meddelar Lantmäteriverket om fastighetsöverlåtelsen efter undertecknandet. Under vissa förutsättningar kan köpvittnet samtidigt ansöka om lagfart. Köpvittnet tar ut ett arvode som år 2022 är 120 euro.

Om köpet genomförs i Lantmäteriverkets elektroniska fastighetsöverlåtelsetjänst behövs inget köpvittne. Det elektroniska systemet identifierar parterna med stark autentisering. Köpebrevet utarbetas och undertecknas elektroniskt i tjänsten. Tjänsten kostar 197 euro och ingen separat lagfartskostnad uppstår.

Förmedlingsrörelser

 • Köp
  • Sälj
   • Sälj en fastighet
   • Försäljningsuppdrag
   • Skogsfastigheter.fi tjänster
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2024 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För mäklare
  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.