En utskrivbar försäljningsbroschyr finns bland Nedladdningar.

Granlund 5:40, Västerhankmo 1
Granlund 5:40, Västerhankmo 2
Granlund 5:40, Västerhankmo 3
Granlund 5:40, Västerhankmo 1
Granlund 5:40, Västerhankmo 2
Granlund 5:40, Västerhankmo 3
Skogsfastighet (Fastighet)

Granlund 5:40, Västerhankmo

Korsholm

Identifieringsnummer: 230712597

Areal

3,78 ha

Mängden gagnvirke

175 m³

Lämna anbud senast

5.4.2023 23:59

Prisbegäran

9 919 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Hela fastigheten inklusive BYGGRÄTT för fritidsbostad i Västerhankmo, invid Homlaxträsket säljs. Koko kiinteistö RAKENNUSOIKEUDELLA vapaa ajanasunnolle Homlaxträsketin varrella Västerhankmossa myydään.

Hela fastigheten invid Homlaxträsket i Västerhankmo säljs. På fastigheten finns en BYGGRÄTT för fritidsbostad. Byggrätten kan eventuellt flyttas ifall man äger lämpligare byggplats inom samma generalplan. Kontakta Korsholms kommun planläggningsavdelning för ytterligare information. Byggrätten är inte värderad. Ge totalt anbud för byggrätten och fastigheten! Fastigheten består av grövre gallringsbestånd ca 1,1 ha och plantbestånd ca 2,9 ha. Uppskattat virkesförråd 168 m3. Skogsvärderingen 9.919 e. Kartmaterialets areal skiljer från fastighetsregistret. - - - - - Koko kiinteistö Homlaxträsketin varrella Västerhankmossa myydään. Kiinteistöllä on RAKENNUSOIKEUS vapaa-ajan asunnolle. Rakennusoikeuden voidaan mahdollisesti siirtää parempaan rakennuspaikalle jos toisen kiinteistö on saman kaavan alueella. Lisätietoja tästä Mustasaaren kunnan kaavoitus-osastosta. Rakennusoikeus ei ole arvioitu. Anna tarjous rakennusoikeudesta ja kiinteistöstä yhteensä! Kiinteistöllä on noin 1,1 ha varttunutta kasvatusmetiskköä ja noin 2,9 ha taimikkoa. Puustoa noin 168 m3. Arvio 9.919 e. Kartan pinta-ala erottaa kiinteistörekisterin pinta-alasta. - - - - - Skogens gängse värde 9.919 e + värde för byggrätten. Anbud senast 5.4.2023. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Metsän käypä arvo 9.919 e + rakennusoikeuden arvo. Tarjous viim. 5.4.2023. Myyjät pidättävät oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. - - - - - Köparens kostnader: Köpesumma, eventuella styckningskostnader, överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (151 €/fastighet) Ostajan kustannukset: Kauppahinta, mah. lohkomiskulut, varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (151 €/kiinteistö) - - - - - Skogsvärdering/Metsäarvio: Mats Linnsén, 050 5442703

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Nej

Egen strand

Ja

annan

Detaljer

Nedladdningar

 • Annan

  web granlund 5 40.pdf (937.72 KB)

 • Plankarta

  byggrättskarta.pdf (325.35 KB)

 • Skogsvärdering

  värdering.pdf (782.73 KB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 9 919 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas via kontaktformuläret nedan.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För förmedlare