En utskrivbar försäljningsbroschyr finns bland Nedladdningar.

del av/osa Björknäs 3:65, Västra Yttermark 1
del av/osa Björknäs 3:65, Västra Yttermark 1
Skogsfastighet (Outbrutet område)

del av/osa Björknäs 3:65, Västra Yttermark

Närpes

Identifieringsnummer: 230712574

Areal

ca 10,5 ha

Mängden gagnvirke

1 595 m³

Lämna anbud senast

29.3.2023 23:59

Prisbegäran

38 098 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Del av fastigheten, ett skifte skogsmark om ca 10,5 ha vid Norrskog skogsväg säljs. Osa kiinteistöstä, noin 10,5 ha:n suuri metsäpalsta Norrskog metsätien varrella myydään.

Beståndsuppgifter: Grövre gallringsbestånd 8,5 ha, klenare gallringsbestånd 0,6 ha, plantbestånd 1,4 ha. Uppskattat virkesförråd 1.597 m3. Skogens gängse värde 38.098 euro. Anbud senast 29.3.2023. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Frågor om värderingen: Philip Wissander, tel 041 732 0992, philip.wissander@svf.fi ******************** Puustotiedot: Varttunutta kasvatusmetsikköä 8,5 ha, nuorta kasvatusmetsikköä 0,6 ha, taimikkoa 1,4 ha. Puustoa noin 1.597 m3. Metsän käypä arvo 38.098 euroa. Tarjous viim. 29.3.2023. Myyjät pidättävät oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. Kysymykset arviosta: Philip Wissander, puh 041 732 0992, philip.wissander@svf.fi

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Nej

Egen strand

Nej

Detaljer

Nedladdningar

 • Fastighetsregisterutdrag

  fastreg björknäs web.pdf (990.58 KB)

 • Skogsvärdering

  värdering, del av björknäs.pdf (1.06 MB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 38 098 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Köpesumma, styckningskostnader, överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (151 €/fastighet). Vid eventuell elektronisk fastighetsaffär betalar köparen serviceavgiften i Lantmäteriverkets elektroniska överlåtelsetjänst, 207 euro. Kauppahinta, lohkomiskulut, varainsiirtovero (4 % kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (151 €/kiinteistö). Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 207 euroa.

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas via kontaktformuläret nedan.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För förmedlare