En utskrivbar försäljningsbroschyr finns bland Nedladdningar.

Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 1
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 2
Kuv Fig 1
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 3
Kuv Fig 2
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 4
Kuv Fig 3
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 5
Kuv Fig 5
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 6
Kuv Fig 6
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 1
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 2
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 3
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 4
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 5
Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo 6
Skogsfastighet (Fastighet)

Hirsimäki 4:85 Storå, Villamo

Storå

Identifieringsnummer: 230712355

Areal

8,65 ha

Mängden gagnvirke

237 m³

Lämna anbud senast

15.2.2023 23:59

Prisbegäran

6 813 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Hela skogsfastigheten invid Rimpikankaan metsätiestö säljs. Koko metsäkiinteistö Rimpikankaan metsätietson varrella myydän.

Hela fastigheten invid Rimpikankaan metsätiestö i Villamo by bestående av 8,65 ha skogsmark säljs. Skogsmarken består av ca 3 ha plantbestånd, ca 3 ha klenare gallringsbestånd, 1,5 ha plantbestånd i underproduktion och ca 1,1 ha tvinmark. Uppskattat virkesförråd 237 m3. Skogens gängse värde 6.813 e. Anbud senast 15.2.2023. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Köparens kostnader: Köpesumma, överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (151 €/fastighet) Frågor gällande skogsvärderingen: Victor Åstrand, 040 5441449. Koko metsäkiinteistö Rimpikankaan metsätiestön varrella Villamo kylässä 8,65 ha myydään. Noin 3 ha taimikkoa, noin 3 ha nuorta kasvatusmetsikköä, noin 1,5 ha vajaatuottoista taimikkoa, noin 1,1 kitumaata. Puustoa noin 237 m3. Metsän käypä arvo 6.813 e. Tarjous viim. 15.2.2023. Myyjät pidättävät oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. Ostajan kustannukset: Kauppahinta, varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (151 €/kiinteistö) Metsäarvio: Victor Åstrand, 040 544 1449.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Nedladdningar

 • Annan

  fastreg web hirsimäki 151 407 4 85.pdf (344.26 KB)

 • Skogsvärdering

  värdering.pdf (645.34 KB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 6 813 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Köpesumma, överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (151 €/fastighet) Kauppahinta, varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (151 €/kiinteistö)

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas via kontaktformuläret nedan.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För förmedlare