Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Inga bilder av objektet

Skogsfastighet (Outbrutet område)

Määräala 16,6 ha Pietarila I 615-401 9-48 ja määräala 24,9 ha Pietarila II 615-401-9-49

Pudasjärvi

Objektnummer: 230613822

Yta

ca 41,5 ha

Mängden gagnvirke

- m³

Prisbegäran

55 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Kaksi määräalaa, 7 palstaa Hetekylässä Pudasjärvellä.

TARJOUKSIA VOI TEHDÄ MYÖS YKSITTÄISISTÄ PALSTOISTA, ostaja hoitaa lohkomismaksut. Hetekylässä Pietarila I ja Pietarila II tiloista muodostettavat määräalat, yhteensä seitsemän erillistä palstaa, pinta-ala n. 41,5 hehtaaria. Metsät pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Palstat: Pietarila I - 5,7 ha Iso-Vuorman pohjalla Vaaraojan varressa, itäpääty ylettää kaavaillulle Tuulivoimapuiston alueelle, pääosin suota mutta Vaaraojan varressa koivua runsaasti. - 1,3 ha + 0,1 ha palstat Heteojan varressa Jurvasenlammen yläpuolella. Pääosin taimikkoa, ojanvarressa päätehakkuuikäistä. - 9,5 ha Kmpsunsuon takana Nuorittajokivarressa. Hakkuumahdollisuuksia ja taimikonhoidolle tarvetta. Pietarila II - 1,6 ha Laitamaalla, nuori kasvatusmetsä, palsta kaavaillulla tuulivoimapuiston alueella. - 6,0 ha Iso-Nivansuon takana Nuorittajokivarressa, pääosin taimikkoa, jossa taimikonhoidon tarvetta. - 17,3 ha Rukoperällä ojitettu puustoinen palsta. Kaksi palstaa sijaitsee kaavaillulla Aittovaaran tuulivoima-alueella. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus on käynnissä, puiston toteutumisesta, myllyjen määrästä tai sijainnista ei ole varmuutta. Lisätietoja hankkeen Yva-menettelystä https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/aittovaaran-tuulivoimahanke-pudasjarvi Ulosottomiehen toimittama vapaa myynti, myynnissä noudatetaan soveltuvin osin liitteen mukaisia yleisiä huutokauppaehtoja. Kaupasta ostajalle aiheutuvat lohkomiskulut n. 2340 euroa (summa korjattu 22.9. eli hoituvat yhdellä lohkomismaksulla).

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Nej

Egen strand

Ja

690 m

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 55 000 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 120 euroa, varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta, lainhuudon haun 151 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 207 euroa.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För mäklare