Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 1
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 2
Kuvio42
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 3
Kuvio43
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 4
Kuvio44
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 1
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 2
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 3
Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala 4
Skogsfastighet (Outbrutet område)

Pitkäaho 2:17 (778-411-2-17) määräala

Suonenjoki

Identifieringsnummer: 230213120

Yta

ca 5,8 ha

Mängden gagnvirke

425 m³

Lämna anbud senast

14.6.2023 15:00

Prisbegäran

21 500 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Suonejoella Kärkkääläntien ja Pitkäahontien risteyksien kohdalla oleva noin 5,8 ha:n suuruinen metsätilan määräala.

Suonenjoella Kärkkääläntien ja Pitkäahontien risteyksien kohdalla oleva 5,8 ha:n suuruinen metsätilan määräala. Määräalalla on kuusivaltaista puustoa noin 400 m3. Määräalan maapohjat ovat reheviä ja osin soistuneita. Taimikoissa on taimikonhoidon tarvetta. Pitkäahontien kohdalla oleva lato ei kuulu kauppaan, vaan lato jää myyjille jäävälle kantatilalle. Tarjoukset pyydetään tekemään tämän myyntiesitteen kautta 19.6.2023 klo 15.00 mennessä. Myyntikohde on ulosmitattu ja myynti toimitetaan ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä. Tarjouksen hyväksymisessä sekä toimeksiantoa ja myyntiä koskevissa ehdoissa noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun säännöksiä, jonka soveltamisesta vastaa ulosottomies (kihlakunnanvouti). Ostotarjous kohteesta on tehtävä tämän myyntiesitteen kautta 19.6.2023 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen ulosottomies (kihlakunnanvouti) valitsee kauppaan johtavan tarjouksen. Kun ostotarjous on hyväksytty, ostajan on heti suoritettava käsiraha Ulosottolaitoksen virkavaraintilille, ellei koko kauppahintaa makseta joko välittömästi tai kihlakunnanvoudin määrittelemän maksuajan puitteissa. Käytännössä ostaja sopii maksuajan välittäjän kanssa. Ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle. Maksuaika loppukauppahinnalle on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Maksuaika voi olla erikseen sovittaessa enintään 6 viikkoa. Mikäli maksuaikaa annetaan, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 9,5 %. Tarjouksen tekijän tulee suorittaa Ulosottolaitokselle ilmoitettu käsiraha ja/tai loppukauppahinta ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI93 8129 9710 0163 61. Viitenumero ilmoitetaan erikseen. Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuaikana, toimitetaan uusi myynti. Ostajan on korvattava erotus, jos kauppahinta uudessa myynnissä jää alhaisemmaksi kuin ostajan tekemä tarjous lisättynä ulosottokaaren 5 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulla korolla. Ostajan on myös korvattava kulut, jollei niitä saada ylijäämästä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun myynti on tullut lainvoimaiseksi ja koko kauppahinta on maksettu ulosottomiehelle. Myynnin valitusaika on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Myös ostajan on vedottava mahdolliseen virheeseen myyntikohteessa valitusajan kuluessa. Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden kunto jo ennen sen hallintaan ottamista. Mikäli päätöksestä valitetaan, omistusoikeus ei siirry ostajalle eikä kauppakirjaa luovuteta ennen kuin valitus on lopullisesti käsitelty. Ennen kauppakirjan saamista ostajat eivät saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla. Kauppakirja luovutetaan ostajalle tai tämän määräämälle taholle (rahoittajapankille) viipymättä sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Erillistä kaupantekotilaisuutta ei järjestetä, vaan ostaja maksaa mahdollisesti jäljellä olevan loppukauppahinnan maksuajan korkoineen ulosottolaitoksen tilille sovittuna maksupäivänä. Ulosottolaitos määräalaa rasittavan vallintarajoituksen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle/ostajille ja koko kauppahinta on maksettu. Mikäli ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä valitetaan, kauppahinnan tilitystä ei tehdä ennen asian ratkaisua, vaan maksettu kauppahinta jää odottamaan Ulosottolaitoksen tilille tuomioistuimen ratkaisua. Jos tuomioistuin kumoaa myynnin valituksen johdosta, ulosottoon maksettu kauppahinta palautetaan takaisin kauppahinnan maksaneelle taholle (pankin ollessa maksaja, rahoittajapankille).

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Material som kan laddas ner

 • Fastighetsregisterutdrag

  778-411-2-17_KO_1684393299804.pdf (39.44 KB)

 • Fastighetskarta

  778-411-2-17_ATKT_1684393352591.pdf (1001.26 KB)

 • Skogsvärdering

  Pitkäaho_Metsäarvio.pdf (314.71 KB)

 • Plankarta

  Pitkäaho_Kuviokartta.pdf (865.65 KB)

 • Uppgifter om figuren

  Pitkäaho_Kuvioluettelo.pdf (164.12 KB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 21 500 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta, lainhuudon haun 151 euroa ja lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
   • Sälj en fastighet
   • Försäljningsuppdrag
   • Skogsfastigheter.fi tjänster
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För mäklare