En utskrivbar försäljningsbroschyr finns bland Nedladdningar.

Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 1
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 2
Kuvio 3
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 3
Kuvio 7
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 4
Kuvio 13
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 5
Varastorakennus
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 1
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 2
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 3
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 4
Matoharju 12:86 (171-407-12-86) 5
Jordbruksfastighet (Fastighet)

Matoharju 12:86 (171-407-12-86)

Jorois

Identifieringsnummer: 230212594

Areal

21,03 ha

Mängden gagnvirke

509 m³

Lämna anbud senast

5.4.2023 15:00

Prisbegäran

90 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Joroisissa Kerisalossa Hyviänniementien ja Rauniotien risteyksien maastossa oleva kaksi palstainen peltotila, jossa on peltojen lisäksi noin 5,7 ha metsämaata.

Joroisissa Kerisalossa Hyviänniemellä oleva peltotila, jossa on myös noin 5,7 ha metsämaata. Maaseutuasiamiehen lausunnon mukaan kiinteistöllä on 12,68 ha tukikelpoista peltoa, joista 7,84 ha:n ja 3,41 ha:n lohkot olivat vuokramiehen viljelyksessä vuoden 2022 loppuun saakka (vuokrasopimus on siis päättynyt). Kiinteistön eteläisemmällä palstalla oleva 1,43 ha:n lohko on ollut vähäisemmällä viljelyllä ja osin luontaisesti taimettunut. Haukiveden pinnan ollessa korkealla, on osalla peltoalueista tulvahaittaa. Tilan metsät ovat valtaosin eteläisemmällä palstalla. Palstan länsipäässä oleva nuori kuusikko on nuoren metsän kunnostuksen ja terveyslannoituksen tarpeessa. Hintapyyntö on 90 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään tämän myyntiesitteen kautta 5.4.2023 klo 15.00 mennessä. Myyntikohde on ulosmitattu ja myynti toimitetaan ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä. Tarjouksen hyväksymisessä sekä toimeksiantoa ja myyntiä koskevissa ehdoissa noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun säännöksiä, jonka soveltamisesta vastaa ulosottomies (kihlakunnanvouti). Ostotarjous kohteesta on tehtävä tämän myyntiesitteen kautta 5.4.2023 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen ulosottomies (kihlakunnanvouti) valitsee kauppaan johtavan tarjouksen. Kun ostotarjous on hyväksytty, ostajan on heti suoritettava käsiraha Ulosottolaitoksen virkavaraintilille, ellei koko kauppahintaa makseta joko välittömästi tai kihlakunnanvoudin määrittelemän maksuajan puitteissa. Ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle. Maksuaika loppukauppahinnalle on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Maksuaika voi olla erikseen sovittaessa enintään 6 viikkoa. Mikäli maksuaikaa annetaan, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 9,5 %. Tarjouksen tekijän tulee suorittaa Ulosottolaitokselle ilmoitettu käsiraha ja/tai loppukauppahinta ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI93 8129 9710 0163 61. Viitenumero ilmoitetaan erikseen. Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuaikana, toimitetaan uusi myynti. Ostajan on korvattava erotus, jos kauppahinta uudessa myynnissä jää alhaisemmaksi kuin ostajan tekemä tarjous lisättynä ulosottokaaren 5 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulla korolla. Ostajan on myös korvattava kulut, jollei niitä saada ylijäämästä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun myynti on tullut lainvoimaiseksi ja koko kauppahinta on maksettu ulosottomiehelle. Myynnin valitusaika on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Myös ostajan on vedottava mahdolliseen virheeseen myyntikohteessa valitusajan kuluessa. Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden kunto jo ennen sen hallintaan ottamista. Mikäli päätöksestä valitetaan, omistusoikeus ei siirry ostajalle eikä kauppakirjaa luovuteta ennen kuin valitus on lopullisesti käsitelty. Ennen kauppakirjan saamista ostajat eivät saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla. Kauppakirja luovutetaan ostajalle tai tämän määräämälle taholle (rahoittajapankille) viipymättä sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Erillistä kaupantekotilaisuutta ei järjestetä, vaan ostaja maksaa mahdollisesti jäljellä olevan loppukauppahinnan maksuajan korkoineen ulosottolaitoksen tilille sovittuna maksupäivänä. Ulosottolaitos siirtää myydyn kiinteistön/vuokraoikeuden kirjalliset ja/tai sähköiset panttikirjat ostajalle tai ostajan määräämälle taholle, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle/ostajille ja koko kauppahinta on maksettu tai vapauttaa kaupan kohteena olevan kiinteistön yhteiskiinnityksistä. Mikäli ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä valitetaan, kauppahinnan tilitystä ei tehdä ennen asian ratkaisua, vaan maksettu kauppahinta jää odottamaan Ulosottolaitoksen tilille tuomioistuimen ratkaisua. Jos tuomioistuin kumoaa myynnin valituksen johdosta, ulosottoon maksettu kauppahinta palautetaan takaisin kauppahinnan maksaneelle taholle (pankin ollessa maksaja, rahoittajapankille).

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Ja

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Byggnader

Nedladdningar

 • Figurkarta

  Matoharju_Kuviokartta.pdf (1.11 MB)

 • Figuruppgifter

  Matoharju_Kuvioluettelo.pdf (210.78 KB)

 • Skogsvärdering

  Matoharju_Metsäarvio.pdf (318.05 KB)

 • Fastighetsregisterutdrag

  Matoharju_KO.pdf (622.79 KB)

 • Fastighetskarta

  Matoharju_KRK.pdf (1.2 MB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 90 000 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta ja lainhuudon haun 151 euroa.

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas via kontaktformuläret nedan.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2023 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För förmedlare