En utskrivbar försäljningsbroschyr finns bland Nedladdningar.

Backa 3:10, Oxkangar 1
Backa 3:10, Oxkangar 2
Backa 3:10, Oxkangar 3
Backa 3:10, Oxkangar 4
Vy från tomten vid stockstugan
Backa 3:10, Oxkangar 5
Stockstugan
Backa 3:10, Oxkangar 6
Backa 3:10, Oxkangar 7
Backa 3:10, Oxkangar 8
Uthus
Backa 3:10, Oxkangar 9
Backa 3:10, Oxkangar 10
Backa 3:10, Oxkangar 11
Backa 3:10, Oxkangar 12
Backa 3:10, Oxkangar 13
Backa 3:10, Oxkangar 14
Backa 3:10, Oxkangar 15
Backa 3:10, Oxkangar 16
Backa 3:10, Oxkangar 17
Backa 3:10, Oxkangar 18
Stockstugan inifrån
Backa 3:10, Oxkangar 19
Backa 3:10, Oxkangar 20
Fritidsstugan vid Sukstranden
Backa 3:10, Oxkangar 21
Backa 3:10, Oxkangar 22
Backa 3:10, Oxkangar 23
Backa 3:10, Oxkangar 24
Backa 3:10, Oxkangar 25
Backa 3:10, Oxkangar 26
Fritidsstugan inifrån
Backa 3:10, Oxkangar 27
Backa 3:10, Oxkangar 28
Backa 3:10, Oxkangar 29
Backa 3:10, Oxkangar 30
Backa 3:10, Oxkangar 31
Båthuset
Backa 3:10, Oxkangar 32
Backa 3:10, Oxkangar 33
Backa 3:10, Oxkangar 34
Plantskog
Backa 3:10, Oxkangar 35
Plantskog
Backa 3:10, Oxkangar 1
Backa 3:10, Oxkangar 2
Backa 3:10, Oxkangar 3
Backa 3:10, Oxkangar 4
Backa 3:10, Oxkangar 5
Backa 3:10, Oxkangar 6
Backa 3:10, Oxkangar 7
Backa 3:10, Oxkangar 8
Backa 3:10, Oxkangar 9
Backa 3:10, Oxkangar 10
Backa 3:10, Oxkangar 11
Backa 3:10, Oxkangar 12
Backa 3:10, Oxkangar 13
Backa 3:10, Oxkangar 14
Backa 3:10, Oxkangar 15
Backa 3:10, Oxkangar 16
Backa 3:10, Oxkangar 17
Backa 3:10, Oxkangar 18
Backa 3:10, Oxkangar 19
Backa 3:10, Oxkangar 20
Backa 3:10, Oxkangar 21
Backa 3:10, Oxkangar 22
Backa 3:10, Oxkangar 23
Backa 3:10, Oxkangar 24
Backa 3:10, Oxkangar 25
Backa 3:10, Oxkangar 26
Backa 3:10, Oxkangar 27
Backa 3:10, Oxkangar 28
Backa 3:10, Oxkangar 29
Backa 3:10, Oxkangar 30
Backa 3:10, Oxkangar 31
Backa 3:10, Oxkangar 32
Backa 3:10, Oxkangar 33
Backa 3:10, Oxkangar 34
Backa 3:10, Oxkangar 35
Fritidsbostad (Fastighet)

Backa 3:10, Oxkangar

Vörå

Identifieringsnummer: 220710755

Areal

9,08 ha

Mängden gagnvirke

0 m³

Lämna anbud senast

24.6.2022 23:59

Prisbegäran

0 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Hela fastigheten som består av två skiften säljs. På skiftet i Oxkangar by finns en gammal stockstuga och uthusbyggnader, säljs mot anbud! På skiftet vid Sukstranden finns skogsmark, en äldre fritidsstuga och båthus. Skogsmarken har värderats, fritidsstugan säljs mot anbud. Anbud för hela fastigheten, skiftesvis eller för någon del, precisera vad anbudet gäller. Koko kiinteistö jolla kaksi palstaa myydään. Palstalla Oxkangar-kylässä on vanha hirsitalo ja ulkorakennukset, myydään tarjousten perusteella. Sukstranden-palstalla on metsämaata, vanhempi lomamökki ja venevaja. Metsämaa on arvioitu, lomamökki myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset koko kiinteistöstä, palstoittain tai osasta, erittele mitä tarjous koskee.

Skiftet i Oxkangar by, ca 2,3 ha: Gammal stockstuga byggd på 1800-talet och uthusbyggnader (bod, uthus, lada) säljs i befintligt skick. Stockstugan är enligt generalplanen betecknad som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Inga anslutningar. Omgivande mark består av kalyta. Ge anbud för skiftet med byggnaderna! Skiftet vid Sukstranden, ca 6,3 ha: Skogsmark ca 6 ha: Äldre plantbestånd 5,8 ha, tvinmark 0,2 ha. Nere vid Sukstranden finns en fritidsstuga byggd på 1970-talet på ca 40 m2 samt ett båthus. Vägförbindelse finns, inga anslutningar. El finns några hundra meter bort. Ge anbud för hela skiftet med skog och fritidsstuga eller för skog och stuga separat, precisera vad anbudet gäller. Skogsmarkens gängse värde är 6.732 euro. Skiftet i Oxkangar by med stockstuga och fritidsstugan vid Sukstranden har inte värderats, säljs mot anbud. Anbud senast 24.6.2022. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Värderare av skogsmarken: Hermans Jim, tel 050 553 1232, jim.hermans@svf.fi. Köparens kostnader: Köpesumma, eventuella styckningskostnader, överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (144 €/fastighet). ******************** Oxkangar kylä-palsta, noin 2,3 ha: Vanha hirsitalo rakennettu 1800-luvulla ja ulkorakennukset (aitta, ulrkorakennus, lato) myydään sellaisina kuin ne on. Hirsitalo on yleiskaavassa merkattu kulttuurihistorialliseksi tärkeäksi rakennukseksi. Ei liittymiä. Ympäröivä maa on aukeata. Anna tarjous palstasta rakennuksineen! Sukstranden-palsta, noin 6,3 ha: Metsämaata noin 6 ha: Taimikkoa yli 1,3 m 5,8 ha, kitumaata 0,2 ha. Sukstrandenin varrella on noin 40 m2 suuri, 1970-luvulla rakennettu lomamökki ja venemaja. Tieyhteys on, liittymiä ei ole. Sähkö on saatavilla pari sadan metrin päästä. Anna tarjous koko palstasta lomamökkineen tai metsästä ja mökistä erikseen, erittele mitä tarjous koskee. Metsämaan käypä arvo on 6.732 euroa. Oxkangar kylä-palstaa hirsitalolla ja lomamökkiä Sukstrandenin varrella ei ole arvioitu, myydään tarjousten perusteella. Tarjous viim. 24.6.2022. Myyjät pidättävät oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. Metsämaan arvioija: Hermans Jim, puh 050 553 1232, jim.hermans@svf.fi. Ostajan kulut: Kauppahinta, mahdolliset lohkomiskulut, varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (144 €/kiinteistö).

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Ja

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Ja

70 m, hav

Detaljer

Byggnader

Nedladdningar

 • Fastighetsregisterutdrag

  fastrega backa web.pdf (998.21 KB)

 • Skogsvärdering

  värdering, backa.pdf (1.13 MB)

 • Plankarta

  plan backa web.pdf (544.32 KB)

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 0 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Köpesumma, eventuella styckningskostnader, överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpvittnesarvode (120 €), lagfartslösen (144 €/fastighet). Kauppahinta, mahdolliset lohkomiskulut, varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €), lainhuudatusmaksu (144 €/kiinteistö).

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas via kontaktformuläret nedan.

Närmast detta objekt

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
 • Köp
  • Sälj
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2022 Skogsfastigheter.fi

  • För förmedlare